https://besthookupwebsites.org/cs/vyznam-manzelstvi-znamena-dnes-ozenit/Význam manželství – co to znamená dnes se oženit?
Partnerský Zveřejnění

Význam manželství – co to znamená dnes se oženit?

Význam manželství – co to znamená dnes se oženit?

Význam manželství je romantické i rozporuplné téma, které je třeba prozkoumat. Manželství je dlouholetá sociální instituce zakořeněná v lidském rituálu. Jaký je dnes význam manželství? Je to stále relevantní a uctívané, nebo se z toho stal milovaný, ale zastaralý nápad?

Původ slova „manželství“: odkud pochází?

Stejně jako u mnoha věcí v životě, abyste pochopili, kam jdete, musíte vědět, odkud jste přišli. Vznik manželství poskytuje pohled na komplexní kulturní vliv, který měl v průběhu věků. Samotné slovo „manželství“ se poprvé objevuje v období 1250–1300 n. L. Abychom to uvedli do kontextu, byl Amsterdam v roce 1300 prohlášen za město a během tohoto období začala aztécká kultura ve Střední Americe.

Manželství má původ v latinském slově „matrimoniu“, které znamená „matka“ a „čin, stav nebo podmínka“. Toto se pak stalo starofrancouzským slovem „matremoinme“, které se vyvinulo ve středoanglické slovo „maraige“. Původní slovo lze použít jako podstatné jméno pro manžela v mužské podobě nebo manželku v ženské podobě. Dlouhověkost tradice a univerzální povaha její použitelnosti napříč zeměmi, kulturami, třídami a staletími svědčí o jejím trvalém postavení ve společnosti.

Manželství: smysl a účel?

“Koneckonců, neexistuje žádná volba, která by byla mnohem osobnější než ta, za kterou se rozhodneš vzít; tato volba nám do značné míry říká, kdo jsi. “

Elizabeth Gilbert, Committed: Skeptik uzavírá mír s manželstvím.

Význam manželství může být široký a jeho specifika se mění od kultury ke kultuře, náboženství k náboženství a napříč časovou osou historie. Existuje však několik základních předpokladů, na nichž je koncept založen. Manželství je obecně chápáno jako svazek a závazek mezi dvěma lidmi v mezilidském vztahu, který je uznáván oficiální institucí, jako je stát a církev, a má sexuální povahu. Uznává to také komunitní nebo sociální struktura, ke které pár patří, například jejich přátelé, rodina, kolegové a známí.

Slovník definuje manželství jako stav, kdy jsou sjednoceni jako manželé v konsensuálním a smluvním vztahu uznaném zákonem 3. Pochopení instituce manželství je však občas kontroverzní, protože se v dnešním světě rozšířilo a diverzifikovalo.

Lidé se stále více vzdalují od náboženských konotací spojených s církví a službou a volí civilní obřady a alternativní místa. S legalizací sňatků osob stejného pohlaví v některých státech a zemích, a ne v jiných, a přijetím polygamních vztahů v některých náboženstvích a jiných nikoli, je význam rozšiřitelný a kontextuální. Dnes lidé často nacházejí druhou lásku; není neobvyklé začít spolu chodit po rozvodu nebo se znovu vdávat.

Myšlenka jedné velké lásky sice zůstává, ale možná spíše v beletrii než ve skutečnosti. Flexibilnější pohled na manželství se stále objevuje se zeitgeistem individuálních svobod a rozmanitosti. Při definování smyslu manželství jeho rozmanité chápání napříč kulturami, náboženstvími a právními systémy naznačuje, že se objevuje inkluzivní a moderní výklad.

Význam manželství se přizpůsobil vedle svého účelu. A na jeho účel lze pohlížet prostřednictvím různých hranolů. Účel manželství lze romanticky chápat jako trvalé a veřejné prohlášení o vaší lásce. Lze jej právně chápat jako smlouvu a finančně jako rozdělení a rozdělení majetku. A z historického hlediska bylo manželství prostředkem k zajištění přízně a majetku vaší rodiny, politiky a dokonce míru, známého jako manželství z rozumu.

Realita manželství je taková, že to bylo v mnoha ohledech prostředkem sociálně-ekonomického přežití. Ženy inklinovaly k domovu a poskytovaly děti, někdy byly dokonce vyměňovány jako součást ekonomického nebo politického uspořádání a muži poskytovali finanční zabezpečení. S transformovanými genderovými rolemi a sociálními strukturami se však dnes manželství vyvinulo tak, že se stalo méně praktickým životem a službou a více romantickou láskou.

Účel manželství může být různý, ale dalo by se říci, že dnešním účelem manželství je jednoduše učinit závazek k milované osobě. Jako nejvyšší vztahová instituce působí jako podloží stability, bezpečného kontaktního bodu, na který se můžete obrátit v náročných okamžicích, které vznikají v každém spáchaném vztahu.

Účelem manželství je vytvořit rámec pro kamenné kameny každodenní lásky, referenční rámec pro trvalou lásku a strukturu, která se bude snažit uchovat. A to není jasněji vystaveno než svatební sliby, které slibují, že se k vašemu partnerovi budou upřímně a trvale angažovat, mít a držet se od dnešního dne …

Jak se změnil význam manželství?

Jak již bylo řečeno, historicky se manželství často nezakládalo na lásce, ale spíše kvůli politickým, ekonomickým nebo sociálním závazkům. Jak se společnost stala liberálnější a role pohlaví se diverzifikovaly, význam manželství se také změnil. Uvidíme jak.

Ženy již nejsou identifikovány podle jejich role při reprodukci dětí. Úspěšnou kariéru mají muži i ženy. Sexualita není heterosexualitou definována samostatně a sex před manželstvím také již není tabu, kterým kdysi byl. Tyto posuny měly kauzální účinek na význam manželství.

Jedním z těchto posunů je, že stále více párů v západním světě si vybírá soužití. Je docela přijatelné, aby se páry nastěhovaly a žily společně před svatbou, někdy se rozhodly zůstat partnery bez názvu nebo se vdaly starší než před 50 lety. Studie Pew Research Center zdůraznila pokles manželství u mladších dospělých, v roce 2010 se 20% 18- až 29letých vdalo, ve srovnání s 59% v roce 1960 4. Významný a výmluvný rozdíl.

Jedním z důvodů je to, že historicky byl význam manželství úzce spjat s náboženstvím. Od křesťanství po islám je manželství posvátné a nedílnou součástí sociálních a náboženských tradic. Křesťanství považuje manželství za smlouvu ustanovenou Bohem, přičemž islám ctí manželství jako ústřední institut pro společnost a morálku. Judaismus tradičně chápe manželství jako smlouvu s povinností mít děti a hinduismus jej odlišuje jako posvátnou povinnost.

Podíváme-li se na manželství přes prism náboženství, základní chápání manželství je v mnoha ohledech univerzální. Tradiční význam manželství jako smlouvy; důležitá vlastnost vašeho náboženství, přičemž sex před manželstvím je odrazován a podporováno plození, podobně chápáno napříč náboženstvími a kulturami. A ačkoli náboženství nadále hraje v životě a při samotné koncepci manželství zásadní roli, dnes v liberálnější a tolerantnější společnosti je význam manželství pravděpodobně více zaměřen na jádro věci – na lásku.

Jaký je význam manželství v dnešní společnosti?

“Manželství jsou ty dva tisíce nerozlišitelných rozhovorů, povídání si přes dva tisíce nerozlišitelných snídaní, kde se intimita otáčí jako pomalé kolo.” Jak změříte hodnotu toho, abyste se stali někomu známým – tak naprosto známým a tak důkladně všudypřítomným, že se stanete téměř neviditelnou nutností, jako je vzduch? “ – Elizabeth Gilbertová

Navzdory posunu vědomí ve společnosti a náboženství, manželství je díky vyvíjející se společnosti neporušitelné a vychází silné, v dobrém i v horším. Průzkum EliteSingles mezi více než 3 000 nezadanými zjistil, že 75% mužů a žen si stále myslí, že manželství je v roce 2017 relevantní; přičemž většina mužů a žen (40%) uvedla, že je romantická, 23% se jí líbí myšlenka právního závazku a 17% uvedlo, že je to důležité pro jejich víru.

A přes většinu, kteří se stále chtějí vdávat, se zdá, že tlak na svatbu dramaticky poklesl. 84% mužů a 86% žen uvádí, že dnes nepociťují tlak na uzavření manželství, zatímco historicky socioekonomické struktury zajišťovaly, že manželství bylo udržováno na místě a prosazováno širší odpovědností. Ale dnes se 75% nezadaných stále chce vdávat, ne kvůli společenskému tlaku, ale kvůli své osobní touze a víře v manželství.

Největší svoboda v manželství a od manželství existuje nyní více než kdykoli předtím. Lidé se již nemusí vdávat ze souboru společensky správných důvodů, ale čistě ze sobeckého, individualistického a dokonale krásného důvodu, že se navzájem milují. A co víc, je to, že i když počet může klesat a věk stoupat, lidé stále věří v manželství.

I když jde o univerzální koncept, dnes manželství odmítá být definováno, spíše ponechává každému páru otevřené dveře, aby si jej vytvořilo podle svého. A v tom to lze považovat za jeden z vrcholných projevů lásky.

Megan
Megan
Megan
MS, RD a spisovatel
Megan je odbornice na vztahy a jazyková analytička. Díky jejímu bakalářskému oboru žurnalistiky, magisterskému oboru lingvistika a minulým setkáním se zlomeným srdcem; vcítí se do svých klientů a pomáhá jim pochopit a předat jejich emoce efektivním a optimistickým způsobem jejich významným dalším.
Odešlete svoji recenzi
Hodnocení:

Nejlepší stránky pro připojení a příležitostné webové stránky

OneNightFriend
9.3
Číst
Flirt
9.6
Číst
Together2Night
9.5
Číst
BeNaughty
8.3
Číst